Følere, sensorer og transmittere

Følere, sensorer og transmittere - El-tilbehør - ventilation - Ventilatorer & tilbehør - Produkter - Systemair

Sensorer og transmittere til både kanal- og rummontering.


Følere, sensorer og transmittere

CO2 - Følere, sensorer og transmittere - El-tilbehør - ventilation - Ventilatorer & tilbehør - Produkter - Systemair

CO2

CO2/Temperaturføler 0-10V

DSG og DPT - Følere, sensorer og transmittere - El-tilbehør - ventilation - Ventilatorer & tilbehør - Produkter - Systemair

DSG og DPT

Differenstryktransmitter og -føler

HD - Følere, sensorer og transmittere - El-tilbehør - ventilation - Ventilatorer & tilbehør - Produkter - Systemair

HD

CO2, temperatur- & fugttransmitter for rum og kanal

IH - Følere, sensorer og transmittere - El-tilbehør - ventilation - Ventilatorer & tilbehør - Produkter - Systemair

IH

Kombinerede fugt- og temperaturtransmittere for rum og kanal

IR24-P - Følere, sensorer og transmittere - El-tilbehør - ventilation - Ventilatorer & tilbehør - Produkter - Systemair

IR24-P

Bevæggelses sensor

PIR - Følere, sensorer og transmittere - El-tilbehør - ventilation - Ventilatorer & tilbehør - Produkter - Systemair

PIR

PIR-sensorer til loft og væg

PT1000 - Følere, sensorer og transmittere - El-tilbehør - ventilation - Ventilatorer & tilbehør - Produkter - Systemair

PT1000

Rumtemperaturføler

TE - Følere, sensorer og transmittere - El-tilbehør - ventilation - Ventilatorer & tilbehør - Produkter - Systemair

TE

Temperaturtransmitter og -regulator for rum

TFR - Følere, sensorer og transmittere - El-tilbehør - ventilation - Ventilatorer & tilbehør - Produkter - Systemair

TFR

Temperaturføler med PTC element (PXDM, REPT og RET)

TG-R - Følere, sensorer og transmittere - El-tilbehør - ventilation - Ventilatorer & tilbehør - Produkter - Systemair

TG-R

Rumfølere til temperaturmåling