Røg- og røgkontrolspjæld

Røg- og røgkontrolspjæld

Røgspjæld benyttes i både røgventilerede systemer og spjældsikrede systemer, og er designet til at lukke ved branddetektering. Alle røgspjæld er forsynet med en 72°C brandtermostat, samt en spring-return motor, som er strømløst lukket. I røgventilerede systemer, benyttes røgspjældet til at forhindre røg i at trænge ind til aggregatet under en brand. I spjældsikrede systemer, benyttes røgspjældet til at forhindre røgspredning via kanalsystemet mellem brandceller.

Røgkontrolspjæld benyttes i røgventilerede systemer, og er designet til at åbne eller lukke ved branddetektering.

Røgkontrolspjæld kan placeres i:

Bypasskanal eller øverst i kanalsystem (benyt AA-single spjæld). Her er spjældet lukket under normal drift og åbnes under brand, for at lede røgen uden om anlægsdele med stor strømningsmodstand og/eller videre op til røgventilatoren, for dermed at sikre bortledning af røg fra kanalsystemet.
Fra- og tilluftskanalerne for hver sektion (zoneinddeling af røgventilerede systemer - benyt AA-single spjæld), her er spjældet åben under normal drift. Ved branddetektering vil spjældene ind til den brandramte sektion forblive åben, mens alle andre spjæld lukkes, dermed er det kun det brandramte bygningsafsnit der røgventileres. Kanalsystemet og røgventilatoren kan herved blot dimensioneres med udgangspunkt i den største volumenstrøm fra én zone i branddrift – Obs på at vores automatik ikke kan håndtere zoneinddeling (endnu).

Røgkontrolspjæld kan også benyttes til røgudluftningsanlæg til manuel åbning eller lukning mod betjeningsområde. Hertil skal vores MA-multi spjæld benyttes, som manuelt kan styres før, under og efter brand.


Røg- og røgkontrolspjæld

Runde røg- og røgkontrolspjæld

Runde røg- og røgkontrolspjæld

Alle vores røgspjæld

• Kan leveres i ATEX eller rustfrit stål A304, kontakt Systemair.
• Er godkendt, testet og klassificeret efter EN 15650, EN 1366-2 og EN 13501-3.
• Må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.8.1 og 3.8.2.

 

Alle vores røgkontrolspjæld (AA-Single)

• Må bruges efter DS 428:2019 som bypass-kanal monteret udefor betjeningsområdet for røgventileret systemer eller decentrale systemer med fælles kanalsystem.
• Er godkendt, testet og klassificeret efter EN 12101-8, EN 1366-10 og EN 13501-4.
• Er klassificeret som E600120 (Ved i ↔ o)S500 C10000 AA single
• Må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.9.2.

 

Firkantede røgkontrolspjæld

Firkantede røgkontrolspjæld

Alle vores røgkontrolspjæld (AA-Single)

• Må bruges efter DS 428:2019 som bypass-kanal monteret udefor betjeningsområdet for røgventileret systemer eller decentrale systemer med fælles kanalsystem.
• Er godkendt, testet og klassificeret efter EN 12101-8, EN 1366-10 og EN 13501-4.
• Er klassificeret som E600120 (Ved i ↔ o)S500 C10000 AA single
• Må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.9.2

 

Alle vores røgkontrolspjæld (MA-Multi)

• Forventes funktionsdygtig før, under og efter en varmepåvirkning.
• Er godkendt, testet og klassificeret efter EN 12101-8:2011, EN 1366-10:2011 og EN 13501-4:2018.
• Er klassificeret som EI90 og op til EI120 (Vew og how i ↔ o) S1000 Cmod MAmulti.
• Må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.9.3 og 3.9.4.