Αεροκουρτίνες

Αεροκουρτίνες

Είναι οικονομικά λογικό να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική και αόρατη πόρτα που κρατά τη θερμότητα μέσα. Οι αεροκουρτίνες μπορούν να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικές όταν χρησιμοποιούνται σε κτίρια με κλιματισμό ή θαλάμους ψυχρής αποθήκευσης. Η τεχνολογία Thermozone ρυθμίζει με ακρίβεια την ταχύτητα του αέρα και παρέχει ομοιόμορφη προστασία σε όλο το άνοιγμα. Οι αεροκουρτίνες Frico παρέχουν τον αποδοτικότερο διαχωρισμό μεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού περιβάλλοντος, με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, ανεξάρτητα από το αν είναι η θερμότητα ή το κρύο που θέλετε να κρατήσετε μέσα


Αεροκουρτίνες

Εισόδου

Εισόδου

Οι αεροκουρτίνες Frico δημιουργούν ένα άνετο εσωτερικό κλίμα σε εισόδους διαφόρων τύπων, με ελκυστικό τρόπο. Σε εμφανή τοποθέτηση προσδίδουν αξία στο εσωτερικό, αν και είναι δυνατή και η κρυφή τοποθέτηση. Προσφέρουν ταυτόχρονα πλάτος και ευελιξία σε πόρτες εισόδου διαφόρων χώρων και απαιτήσεων. Οι παρακάτω αεροκουρτίνες αέρα είναι κατάλληλες για μικρές εγκαταστάσεις με σχετικά χαμηλό ύψος τοποθέτησης.

Εμπορικά-καταστημάτα

Εμπορικά-καταστημάτα

Οι αεροκουρτίνες Frico δημιουργούν ένα άνετο εσωτερικό κλίμα σε ποικιλία εισόδων, με ελκυστικό τρόπο. Σε εμφανή τοποθέτηση προσδίδουν αξία στο εσωτερικό, ενώ είναι δυνατή και η κρυφή τοποθέτησή τους. Προσφέρουν ταυτόχρονα πλάτος και ευελιξία σε πόρτες εισόδου διαφόρων χώρων και απαιτήσεων. Οι ακόλουθες αεροκουρτίνες είναι κατάλληλες για εισόδους μεγάλου πλάτους ή με σχετικά μεγάλο ύψος εγκατάστασης, όπως πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα ή παρόμοιους χώρους.

Βιομηχανίες

Βιομηχανίες

Η εργασία κοντά σε μια βιομηχανική πόρτα συνδέεται συχνά με ένα κρύο και ενδιαμέσω ρεύματων αέρα περιβάλλον εργασίας. Οι αεροκουρτίνες υψηλής απόδοσης της Frico μπορούν και βελτιώνουν σημαντικά το εργασιακό περιβάλλον. Eπίσης επιφέρουν μια επικερδής επένδυση. Όσο μεγαλύτερη είναι η πόρτα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι απώλειες ενέργειας και τόσο μεγαλύτερο το οικονομικό όφελος που προσφέρει μια αεροκουρτίνα αφού μειώνει την απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας.

Ειδικών εφαρμογών

Ειδικών εφαρμογών

Η Frico προσφέρει αεροκουρτίνες ειδικής σχεδίασης, κατάλληλες για ειδικές εφαρμογές όπως ψυκτικούς θαλάμους, περιστρεφόμενες πόρτες, εφαρμογές με αντλιες θερμότητας DX, καθως και καταπακτές υπηρεσίας. Η σωστή επιλογή του τύπου αεροκουρτίνας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον εκτός της ουσιαστικής λύσης που παρέχει σε ένα δύσκολο πρόβλημα, προσφερει επίσης βελτιωμένη άνεση και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.