Ανεμιστήρες Αντιεκρηκτικού τύπου

Ανεμιστήρες Αντιεκρηκτικού τύπου

Ανεμιστήρες, φυγοκεντρικοί ενδιαμέσω αεραγωγών ή οροφής ή και αξονικοί για λειτουργικές εγκαταστάσεις που συμμορφώνονται με την οδηγία ATEX σε επικίνδυνες με εκρηκτικότητα ζώνες. Παραδείγματα είναι τα πρατήρια καυσίμων, οι χώροι συσσωρευτών, οι καμπίνες ζωγραφικής και η χημική βιομηχανία.

Παροχή αέρα έως 52700 l / s (190000 m³ / h)


Ανεμιστήρες Αντιεκρηκτικού τύπου

Ανεμιστήρες ΕΧ αεραγωγού In-line

Ανεμιστήρες ΕΧ αεραγωγού In-line

Inline duct EX fan with rectangular cross section manufactured from galvanised sheet steel with a brass inlet cone. Type of

protection Ex e. Speed controllable.

Air volume up to 4.950 m³/h.

Ανεμιστήρες ΕΧ φυγοκεντρικού τύπου

Ανεμιστήρες ΕΧ φυγοκεντρικού τύπου

Single inlet centrifugal EX fans fans provide a maximum in safety and

performance for you and your process.

 

Available with an air range from 333 - 1490 l/s (1200 - 5350 ³/h) maximum volume.

Ανεμιστήρες ΕΧ οροφής

Ανεμιστήρες ΕΧ οροφής

Explosion proof roof fans bring the best possible performance in combination with maximum safety.

Air volume 410 - 12 400 l/s (410 - 44 800 m³/h) maximum volume.

Ανεμιστήρες ΕΧ Αξονικοί χαμηλής πίεσης

Ανεμιστήρες ΕΧ Αξονικοί χαμηλής πίεσης

Square wall plate casing and axial impeller made from galvanized sheet steel, blackpowder coated. Includes protection guard on the intake side.

Voltage controllable external rotor motors with cable or speed controllable via voltage reduction using a transformer or 2-stage operation via star-delta switching.

Motor protection via integrated PTC thermistors, combined with a connected motor protection device.

The fans can be used for the temperature classes T1 toT3 classification in accordance with ATEX 94/9/EC, as well as T4 for the AW 355 and AW 420. Exhaust of potentially explosive gases in Zone 1 and Zone 2 as well as Groups IIA and IIB is also possible.

Ανεμιστήρες ΕΧ Αξονικοί μεσαίας πίεσης

Ανεμιστήρες ΕΧ Αξονικοί μεσαίας πίεσης

For effective supply and exhaust air systems, equipment category G for gases, vapours and mists and zones 1 and 2 in hazardous areas.

Manufactured according to the ATEX Directive 94/9/EC and conforming to the current Directive 2014/34/EU.

Ανεμιστήρες EX Πλαστικοί

Ανεμιστήρες EX Πλαστικοί

Plastic EX fans from Systemair are an easy and reliable solution for applications where the demand on material and performance are high.

All EX fans are tested according ATEX standards.

Airflow: 190 - 875 l/s (680 - 3150 m³/h)