Ανεμιστήρες Οροφής

Ανεμιστήρες Οροφής

Οι ανεμιστήρες οροφής σπρώχνουν τον θερμαινόμενο αέρα από την οροφή στη ζώνη κατοίκισης και έτσι εξοικονομούν ενέργεια και αυξάνουν την άνεση θέρμανσης. Ιδίως σε δωμάτια με ψηλά ταβάνια, η εξοικονόμηση και ο βαθμός άνεσης είναι πολύ μεγάλος. Σε συνδυασμό με τη χαμηλή αρχική επένδυση, οι χρόνοι αποπληρωμής είναι πολύ μικροί.


Ανεμιστήρες Οροφής

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα

Automatic fan speed control, through external sensors, in accordance with variations in the temperature between the ceiling and the floor. Built-in switch for reversed rotation. Controls a maximum of 15 ICF20/55 fans (max 5 A), IP31.