Ανεμιστήρες Οροφής

Ανεμιστήρες Οροφής - Systemair

Οι ανεμιστήρες οροφής σπρώχνουν τον θερμαινόμενο αέρα από την οροφή στη ζώνη κατοίκισης και έτσι εξοικονομούν ενέργεια και αυξάνουν την άνεση θέρμανσης. Ιδίως σε δωμάτια με ψηλά ταβάνια, η εξοικονόμηση και ο βαθμός άνεσης είναι πολύ μεγάλος. Σε συνδυασμό με τη χαμηλή αρχική επένδυση, οι χρόνοι αποπληρωμής είναι πολύ μικροί.


Ανεμιστήρες Οροφής

Παρελκόμενα - Systemair

Παρελκόμενα

Automatic fan speed control, through external sensors, in accordance with variations in the temperature between the ceiling and the floor. Built-in switch for reversed rotation. Controls a maximum of 15 ICF20/55 fans (max 5 A), IP31.