Ανεμιστήρες Θερμού αέρα εντός κιβωτίου

Ανεμιστήρες Θερμού αέρα εντός κιβωτίου

Our Thermo Box fans are equipped with high quality motors separated from the airstream. Available with insulated casings and a large range of accessories.

Air volumes 420 - 1970 l/s (1500 - 7100 m³/h).

 

 


Ανεμιστήρες Θερμού αέρα εντός κιβωτίου

KBR

KBR

Thermo Box: 0,42-1,97 m3/s, backward curved impeller, 1 phase and 3 phase

KBT

KBT

Thermo Box: 0,23-1,22 m3/s, forward curved impeller, 1 phase and 3 phase