Βαλβίδες και περσίδες

Βαλβίδες και περσίδες - Systemair

Περσίδες εξωτερικής τοποθέτηση στον τοίχο ή στην οροφή. Χρησιμοποιούνται για την είσοδο του φρέσκου ​​και την έξοδο του απορριπτόμενου αέρα.


Βαλβίδες και περσίδες