Βάνες και Βαλβίδες προσυγκροτημένων Κ.Κ.Μ


Βάνες και Βαλβίδες προσυγκροτημένων Κ.Κ.Μ

STR

STR

The shunt group is used for simple and quick connection of the heating coil of a ventilation unit to the primary circuit of a heating system.

No additional accessories are required for electrical connection to a Systemair compact ventilation unit with water heating coil.

Simply install, configure, DONE!