Διαφράγματα αερισμού βαρυτικά, αντεπιστροφής

Διαφράγματα αερισμού βαρυτικά, αντεπιστροφής

Shutters and back draft dampers for duct and wall mounting.


Διαφράγματα αερισμού βαρυτικά, αντεπιστροφής