Διαφράγματα Έλεγχου Καπνού Κυκλικής διατομής

Διαφράγματα Έλεγχου Καπνού Κυκλικής διατομής

Circular Smoke Dampers come in different communication types, several EIS performance ratings. Smoke Damper together with its installation form an inseparable part of the fire resistivity rating.


Διαφράγματα Έλεγχου Καπνού Κυκλικής διατομής

DKIR1

DKIR1

Single compartment circular smoke control dampers