Διαφράγματα Έλεγχου Καπνού

Διαφράγματα Έλεγχου Καπνού - Systemair

Τα διαφράγματα ελέγχου καπνού είναι σχεδιασμένα για να ειναι μέρος μηχανικών ή φυσικών συστήματων απαγωγής και διαχείρισης καπνού και θερμότητας. Η λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι να απάγουν τοξικά αέρια, καπνό και φωτιά και να παρέχουν καθαρό αέρα στα  πυρο-διαμερίσματα. Τα διαφράγματα καπνού είναι εξοπλισμένα με ενεργοποιητή χωρίς ελατήριο, επομένως έχουν δύο θέσεις ασφαλείας "ανοιχτές" και "κλειστές" και απαιτούν τροφοδοσία ακόμα και σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για να ταιριάζουν στις σημερινές κατασκευαστικές ανάγκες, τα διαφράγματα καπνού παράγονται σε διαφορετικά μεγέθη και σχήμα


Διαφράγματα Έλεγχου Καπνού

Διαφράγματα Έλεγχου Καπνού Κυκλικής διατομής - Systemair

Διαφράγματα Έλεγχου Καπνού Κυκλικής διατομής

Circular Smoke Dampers come in different communication types, several EIS performance ratings. Smoke Damper together with its installation form an inseparable part of the fire resistivity rating.