Διαφράγματα Πυρκαγιάς Κυκλικής διατομής

Διαφράγματα Πυρκαγιάς Κυκλικής διατομής

Circular Fire Dampers come in different activation and/or communication types, several EIS performance ratings.

 


Διαφράγματα Πυρκαγιάς Κυκλικής διατομής

PKI-C

PKI-C

Cartridge Fire dampers with three performance ratings EI60S, EI90S and EI120S. Available in sizes from 100 mm up to 200 mm.

PKIR3G

PKIR3G

Circular Fire dampers available in sizes from 100 mm up to 1000 mm, with a great collection of tested installations with a performance rating up to EI120S.