Διαφράγματα Πυρκαγιάς

Διαφράγματα Πυρκαγιάς

Τα διαφράγματα πυρκαγιάς είναι σχεδιασμένα ως διατάξεις ασφαλείας κλεισίματος που μπορούν να αντέξουν σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Είναι εξοπλισμένα με ασφαλειοθήκη θερμοκρασίας ασφαλείας και ελατήριο που κλείνει το διάφραγμα σε ένα σενάριο πυρκαγιάς


Διαφράγματα Πυρκαγιάς

Διαφράγματα Πυρκαγιάς Κυκλικής διατομής

Διαφράγματα Πυρκαγιάς Κυκλικής διατομής

Circular Fire Dampers come in different activation and/or communication types, several EIS performance ratings.

 

Διαφράγματα Πυρκαγιάς Ορθογωνικής διατομής

Διαφράγματα Πυρκαγιάς Ορθογωνικής διατομής

Rectangular Fire Dampers come in different activation and/or communication types, several EIS performance ratings.

Παρελκόμενα Διαφραγμάτων Πυρκαγιάς

Παρελκόμενα Διαφραγμάτων Πυρκαγιάς

Miscelaneous Fire Dampers Accessories that extend our product range and provide a faster project implementation.