Διαιρούμενου τύπου αεραγωγού

Διαιρούμενου τύπου αεραγωγού

SYSPLIT DUCT EVO HP air conditioners are designed using the latest engineering solutions and can be installed in very low false ceilings.

These units are supplied with Refrigerant R32 (low environmental impact).


Διαιρούμενου τύπου αεραγωγού

SYSPLIT DUCT

SYSPLIT DUCT

SYSPLIT DUCT EVO HP air conditioners are designed using the latest engineering solutions and can be installed in very low false ceilings.

These units are supplied with Refrigerant R32 (low environmental impact).