Διαιρούμενου τύπου VRF Κασσέτες

Διαιρούμενου τύπου  VRF Κασσέτες

SYSVRF2 CASSETTES are indoor units compatible with SYSVRF Outdoor units developed for light commercial and commercial applications.


Διαιρούμενου τύπου VRF Κασσέτες

SYSVRF CASSETTES/FLOOR

SYSVRF CASSETTES/FLOOR

SYSVRF2 CASSETTES are indoor units compatible with SYSVRF Outdoor units developed for light commercial and commercial applications.