Ελικοειδής - Σπειροειδής (Spiral)

Ελικοειδής - Σπειροειδής (Spiral)

Folded spiral seam ducts are built according to DIN EN 12237 and DIN EN 1506 and correspond to the tightness class D. Our spiral seam ducts meet the pressure requirements of DIN EN 12237: - 750 Pa / + 2000 Pa.


Ελικοειδής - Σπειροειδής (Spiral)