Fans for aggressive media

Fans for aggressive media

Οι στιβαροί πλαστικοί ανεμιστήρες της Systemair έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την προστασία από διαβρωτικά μέσα όπως οξύ, ρύπους ή άλλα επικίνδυνα μέσα που μπορούν να βλάψουν το σώμα ενός τυπικού ανεμιστήρα.Τυπικές εφαρμογές είναι η ιατρική βιομηχανία και τα κτίρια, η βιομηχανία τροφίμων ή η χημική βιομηχανία ή η βιομηχανία μετάλλων.

Παροχή αέρα μέχρι 2110 l / s (7600 m³ / h)


Fans for aggressive media

Centrifugal fans

Centrifugal fans

Centrifugal fans for aggressive media have a casing manufactured from UV-resistant PE, and are waterproof. Motors are voltage controllable IEC standard motor or frequency inverter controllable.

These fans are used when you have special demands on the transported air, and when the fan body needs to be more rigid than the standard range.