Φίλτρο-κασσέτες

Φίλτρο-κασσέτες

Within the accessories for fans we offer several versions of filter cassettes with square and round connection.

We also able to serve our customers with different filters in different classifications.


Φίλτρο-κασσέτες