Γεω-θερμικά συστήματα

Γεω-θερμικά συστήματα

Ο γεωθερμικός εναλλάκτης θερμότητας αλατούχου εδάφους αυξάνει την απόδοση των συστημάτων εξαερισμού. Με τη θέρμανση ή την ψύξη του εξωτερικού αέρα(νωπού) σε επίπεδο θερμοκρασίας εδάφους, επιτρέπει μεγαλύτερη άνεση και βελτιώνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ένα πλήρες τμήμα έτοιμο για την εγκατάσταση plug and play θα παραδοθεί από το Systemair μαζί με τον αγωγό γείωσης. Αυτό το σύστημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προστασία έναντι παγετού για μονάδες με πλακοειδή εναλλάκτες θερμότητας.


Γεω-θερμικά συστήματα

Γεω-θερμικά συστήματα

Γεω-θερμικά συστήματα

Brine to earth heat exchanger increases the efficiency of ventilation systems. By heating up or cooling down the outdoor air at ground temperature level, it enables higher comfort and improves the indoor air quality especially during the summer. A complete box for plug and play installation will be delivered from Systemair plus the earth pipe. This system can also be used as frost protection for units with plate heat exchangers.