Έχει σταματήσει η παραγωγή του προϊόντος

HELLA-3-700-W-R-E-W

Linear 3-slot diffuser, white surface, white deflectors

Αριθμός αντικειμένου: 142120

Περιγραφή

Το HELLA είναι ένα γραμμικό στόμιο -διαχυτής αέρα, ο οποίος προορίζεται κυρίως για την προσαγωγή αέρα σε συστήματα αερισμού άνεσης για γραφεία, καταστήματα, ιατρεία, αίθουσες σχολείων κλπ. Το μοτίβο / η κατεύθυνση της προσαγωγής αέρα μπορεί να διαμορφωθεί από εσωτερικούς ρυθμιζόμενους εκτροπείς, η παροχή αέρα ρυθμίζεται μέσω κατάλληλου ρυθμιστικού διαφράγματος ολίσθησης. Η απαγωγή αέρα είναι επίσης δυνατή με το διαχύτη-στόμιο HELLA. Τυπική θέση εγκατάστασης για το HELLA είναι ψευδοροφή. Τα στόμια -διάχυτές μπορούν να εγκατασταθούν είτε ως επιμέρους κομμάτια είτε και σε σειρά πολλαπλών τμημάτων.

Σχεδιασμός

Το γραμμικό στόμιο -διαχυτής HELLA κατασκευάζεται από προφίλ αλουμινίου. Η επιφανειακή επεξεργασία μπορεί να είναι ανοδιωμένο αλουμίνιο ή βαφή πούδρας. Ο αριθμός των εγκοπών μπορεί να είναι 1 έως 4. Κάθε μεμονωμένη υποδοχή είναι εξοπλισμένη με διαμήκη εκτροπέα, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί για διαφορετικά μοτίβα ροής αέρα σε γωνία 180 ° ανάμεσα στις κάθετες και τις δύο αντίθετες οριζόντιες διευθύνσεις. Αυτές οι εκτροπείς καθώς και τα προφίλ που χωρίζουν τις σχισμές είναι αποσυναρμολογημένες χωρίς εργαλεία, καθιστώντας εύκολη την εγκατάσταση του διαχύτη. Το ρυθμιστικό διάφραγμα ολίσθησης είναι από χαλύβδινο χάλυβα και διατίθεται ως επιπλέον τμήμα του στομίου διαχύτη το οποίο μπορεί να συνδεθεί ή να αποσπαστεί χωρίς εργαλεία. Τα ακροπλαίσια (προφίλ πλαισίου στις μικρές πλευρές του διαχύτη) στερεώνονται με βίδες. Εάν αποσυνδεθούν τα ακραία καλύμματα, είναι δυνατή η εγκατάσταση μιας συνεχούς συστοιχίας πολλαπλών διάχυτών. Το περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με κυκλικό αγωγό σύνδεσης μπορεί να παραδοθεί ως εξάρτημα του διαχύτη προαιρετικά με μόνωση στο εσωτερικό / στο εξωτερικό. Για τοποθέτηση χωρίς κουτί διανομής(plenum) υπάρχει κατάλληλο πλαίσιο-γέφυρα από γαλβανισμένο χάλυβα.

Τοποθέτηση

Σε κουτί διανομής ή στην ψευδοροφή με τη χρήση βραχιόνων τοποθέτησης. Οι βίδες στερεώνουν τον διαχυτή σε θέση εγκατάστασης.

Τεχνικές παράμετροι

Διαστάσεις και βάρη
Βάρος 1,9 kg
CP-HELLA - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 141358 CP-HELLA

Connecting pin for Hella diffusers - PACK 50 pcs

.