Ηλεκτρικά παρελκόμενα Αερισμού


Ηλεκτρικά παρελκόμενα Αερισμού

Ρυθμιστές ,ελεγκτές στροφών, ηλεκτρονικοί - Systemair

Ρυθμιστές ,ελεγκτές στροφών, ηλεκτρονικοί

Stepless speed controllers for both AC fans (thyristors and frequency control) and EC fans (potentiometer), as well as speed controls for EC fans with built in sensors (EC Basic and EC-Vent).