Κατακόρυφης σύνδεσης

Κατακόρυφης σύνδεσης

Energy efficient residential ventilation units with a rotating heat exchanger and duct connections located at the top.


Κατακόρυφης σύνδεσης

SAVE

SAVE

Energy efficient residential ventilation units with rotating heat exchanger and duct connections located at the top.

These products come with complete control functionality.

Designed for ventilated areas up to approximately 550 m².