Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας Αέρα - Κ.Κ.Μ

Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας Αέρα - Κ.Κ.Μ - Systemair

Η Systemair προσφέρει ένα ευρύ φάσμα κεντρικών μονάδων διαχείρισης αέρα (KKM) για παροχές αέρα μέχρι 100.000 m3 / h. Συγκεκριμένα για τις κεντρικές μονάδες αερισμού είναι ότι είναι κατασκευασμένα σε έτοιμα τμήματα που μπορούν να συναρμολογηθούν επί τόπου στο έργο. Ο σχεδιασμός είναι επίσης ευέλικτος και πολλές λειτουργίες είναι διαθέσιμες.


Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας Αέρα - Κ.Κ.Μ