Έχει σταματήσει η παραγωγή του προϊόντος

KSV-2-1200-B-0-AN

Linear slot diffuser,2 slots,closed,black blades,anodized

Αριθμός αντικειμένου: 60375

##Περιγραφή

Ο KSV είναι ένας διαχυτής με εγκοπές (slots) σχεδιασμένος για προσαγωγή αέρα. Είναι κατάλληλος για εγκατστάσεις σε οροφές ή ετνοιχισμένος. Η εγκατάσταση αυτού του διαχυτή διαχυτής με εγκοπές (slots) είναι δυνατή με ή χωρίς κιβώτιου διάχυσης/διανομής (plenum).

Αξιοσημείωτα:

• μακροχρόνιο αντίκτυπο

• υψηλή επαγωγή

• ρύθμιση κατεύθυνσης μέσω προσαρμοζόμενων εκτροπέων

• στένη κατασκευή

• σχεδιασμός για άνεση

• αρθρωτή μορφή

• 1 με 4 εγκοπές (slots) διαθέσιμες στη διάχυση

Η κατέυθυνση της ροής του αέρα ρυθμίζεται αλλάζοντας τη θέση του εσωτερικού εκτροπέας. Ο εκτροπέας αυτός έχει 5 εναλλακτικές θέσης για διαφορετικά μοτίβα ροής αέρα (οριζόντια, δεξία/αριστερά και κατακόρυφα). Πέραν αυτών των βασικών θέσεων είναι δυνατό να ρυθμίσετε τον εκτροπέα σε δύο θέσεις στήριξης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη στήριξη του KSV στο κιβώτιο διάχυσης/διανομής (plenum) ή στη γέφυρα στήριξης ή για την προσαρμογή του κιβωτίου διάχυσης/διανομής (plenum) του ρυθμιστικού διαφράγματος.

##Σχεδιασμός

Ο KSV είναι κατασκευασμένος απο εξωθημένο προφίλ αλουμινίου με ελαστική επιφάνεια και η εσωτερική πλευρά την εγκοπής (slot) είναι πλαστική. ΤΟ κιβώτιο διάχυσης/διανομής της εγκοπής (slot) με διάφραγμα και SOCKET και ρυθμιστικό είναι κατασκευασμένο απο γαλβανισμένο φύλλα μετάλλου. Το κιβώτιο διάχυσης/διανομής (plenum) μπορεί να εφοδιαστεί με υλικό εξασθένισης του ήχου απο την εσωτερική πλευρά ή θερμομονωτικό υλικό αποπ την εξωτερική πλευρά.

##Τοποθέτηση

Στο κιβώτιο διάχυσης/διανομής (plenum) ή στη ψευδοροφή χρησιμοποιώντας γέφυρες στήριξης. Οι βίδες του νήματος συγκρατούν τον διαχυτή στή θέση εγκατάστασης.

Τεχνικές παράμετροι

Διαστάσεις και βάρη
Βάρος 2,95 kg
Images Dimensions - KSV-2-1200-B-0-AN - Systemair
L (mm) m (kg)

KSV-1

KSV-2

KSV-3

KSV-4

600

0,85

1,52

2,19

2,87

750

1,04

1,88

2,72

3,57

900

1,22

2,23

3,24

4,26

1050

1,41

2,59

3,77

4,96

1200

1,60

2,95

4,30

5,66

1350

1,78

3,30

4,82

6,35

1500

1,97

3,66

5,35

7,05

1650

2,15

4,01

5,87

7,74

1800

2,34

4,37

6,40

8,44

1950

2,52

4,72

6,93

9,14