Μονάδες ανάκτησης περιστροφικού τύπου

Μονάδες ανάκτησης περιστροφικού τύπου - Systemair

Ενεργειακά αποδοτικές μονάδες αερισμού κατοικιών με περιστρoφικό εναλλάκτη θερμότητας.


Μονάδες ανάκτησης περιστροφικού τύπου

Ψευδοροφής - Systemair

Ψευδοροφής

Energy efficient residential ventilation units with a rotating heat exchanger and duct connections located at the sides.

Κατακόρυφης σύνδεσης - Systemair

Κατακόρυφης σύνδεσης

Energy efficient residential ventilation units with a rotating heat exchanger and duct connections located at the top.

Πλευρικής σύνδεσης - Systemair

Πλευρικής σύνδεσης

Energy efficient residential ventilation units with a rotating heat exchanger and duct connections located at the sides.