Μονάδες ανάκτησης περιστροφικού τύπου

Μονάδες ανάκτησης περιστροφικού τύπου

Ενεργειακά αποδοτικές μονάδες αερισμού κατοικιών με περιστρoφικό εναλλάκτη θερμότητας.


Μονάδες ανάκτησης περιστροφικού τύπου

Ψευδοροφής

Ψευδοροφής

Energy efficient residential ventilation units with a rotating heat exchanger and duct connections located at the sides.

Κατακόρυφης σύνδεσης

Κατακόρυφης σύνδεσης

Energy efficient residential ventilation units with a rotating heat exchanger and duct connections located at the top.

Πλευρικής σύνδεσης

Πλευρικής σύνδεσης

Energy efficient residential ventilation units with a rotating heat exchanger and duct connections located at the sides.