Μονάδες ανάκτησης τύπου αντίστροφης ροής

Μονάδες ανάκτησης τύπου αντίστροφης ροής

Ενεργειακά αποδοτικές μονάδες αερισμού κατοικιών με εναλλάκτη θερμότητας πλακοειδής με αντίστροφη ροή.(counter flow)


Μονάδες ανάκτησης τύπου αντίστροφης ροής

Κατακόρυφης σύνδεσης

Κατακόρυφης σύνδεσης

Energy efficient residential ventilation units with counter flow heat exchanger and duct connections located at the top of the unit.