Μονάδες ανάκτησης τύπου αντίστροφης ροής

Μονάδες ανάκτησης τύπου αντίστροφης ροής - Systemair

Ενεργειακά αποδοτικές μονάδες αερισμού κατοικιών με εναλλάκτη θερμότητας πλακοειδής με αντίστροφη ροή.(counter flow)


Μονάδες ανάκτησης τύπου αντίστροφης ροής

Κατακόρυφης σύνδεσης - Systemair

Κατακόρυφης σύνδεσης

Energy efficient residential ventilation units with counter flow heat exchanger and duct connections located at the top of the unit.