Μονάδες απαγωγής/εξαερισμού


Μονάδες απαγωγής/εξαερισμού

LIVING

LIVING

LIVING is a serie of reliable, simple and compact extract airhandling units with integrated heat recovery, optimised for best efficiency in combination with integrated or external heat pump.