Μονάδες προσαγωγής αέρα

Μονάδες προσαγωγής αέρα

Η οικογένεια μονάδων προσαγωγής αέρα συνδυάζει φίλτρο, ανεμιστήρα και θέρμανση σε ένα ενιαίο, μονωμένο περίβλημα. Ανάλογα με το μοντέλο, η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου και εναλλακτικές παραλλαγές προθερμαντήρων.


Μονάδες προσαγωγής αέρα

TLP

TLP

Supply air handling unit. Air flow 0,02-0,4 m3/s.

TOPVEX SF

TOPVEX SF

Available in 7 sizes and airflow up to 5.000 m³/h

Topvex SF is designed to meet the requirements for high energy savings and to apply to ErP 2018, featuring plug fans driven by EC motors with variable speed control. To enhance the efficiency of the Topvex SF it has been designed to provide low internal pressure loss by extra air-tight double-skin panels, as well as improved inspection and maintenance access.

Systemair offers Topvex SF with two options for reheating, electrical and water that we can supply in two versions of output power.

Standard Topvex SF is designed for step-less voltage control, with accessory kit available for VAV control. The control system is prepared for control of external accessories, such as extraction fan, water-cooler and DX-cooling.