Έχει σταματήσει η παραγωγή του προϊόντος

OPTIMA-S-250x200-BLC1

Rectangular Variable Air Volume units

Αριθμός αντικειμένου: 63251

Περιγραφή

Οι τερματικές μονάδες VAV ορθογωνικής διατομης ενός μονού ή διπλού τοιχώματος χρησιμοποιούνται συνήθως για εφαρμογές αέρα επιστροφής ή για εφαρμογές προσαγωγήςς σε συστήματα με χαμηλές πιέσεις . Οι τερματικές μονάδες OPTIMA είναι ιδανικές για έλεγχο μίας ζώνης με προσαγωγή και επιστροφή στη ρύθμιση Master και Slave, όπως γραφεία, δωμάτια νοσοκομείων, ξενοδοχείων ή αίθουσες συσκέψεων και χειρουργεία όπου το απαιτούμενο φορτίο ψύξης και θέρμανσης θα ποικίλει ανάλογα με τη ζήτηση.

Δυνατά Σημεία:

• Στεγανότητα κλάσης 4 κατά EN 1751

• Τάση στεγανότητας τάσης C σύμφωνα με το EN 1751

• Υψηλή ακρίβεια μέτρησης / ελέγχου 5%

• Εύρος λειτουργίας μέχρι 1000 Pa

• Διπλού τοιχώματος έκδοση OPTIMA-RI με εξωτερική μόνωση κάτω από κάλυμμα φύλλου χάλυβα για μείωση θορύβου

Σχεδιασμός

Το περίβλημα της μονάδας VAV είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα. Τα πολλαπλά πτερύγια του διαφράγματος, αντιστρόφου κινησης, φέρουν παρεμβύσματα για αεροστεγές κλείσιμο και κατασκευάζονται από ανοδιωμένο εξωθημένο προφίλ αλουμινίου. Τα πτερύγια κινούνται με μηχανισμό σύνδεσης οδόντων / ράβδων με πολυμερή έδρανα. Οι συνδέσεις αγωγών είναι εξοπλισμένες με φλάντζες 20mm.Οι συνδέσεις των αεραγωγών και το πτερύγιο του διαφράγματος είναι εξοπλισμένες με παρεμβύσματα για τη διατήρηση της υψηλής στεγανότητας. Ο αισθητήρας μέτρησης της δυναμικής πίεσης αποτελείται από σωλήνες αλουμινίου που συνδέονται με τον αισθητήρα πίεσης μεσω σωληναρίου πολυουρεθάνης.

Έλεγχος

Οι τερματικές μονάδες VAV είναι βασικά εξοπλισμένες με ελεγκτές BLC (Belimo compact) (LMV-D3 ή NMV-D3) δυνατότητα επικοινωνίας ειτε αυτόνομη (stand alone) χωρις χρήση BUS είτε σε ρύθμιση master και slave. Οι συμπαγείς ελεγκτές είναι εξίσου διαθέσιμοι με δυνατότητα επικοινωνίας MP-BUS, MODBUS, KNX και LON. Μετα απο ζήτηση ως εναλλακτική λύση, μπορούν να παρέχονται μονάδες επικοινωνίας Gateway και μπορούν να συνδεθούν αργότερα σε χρόνο συστήματα διαχείρισης κτιρίων για τη δημιουργία ενός ελέγχου ζώνης με τη δημιουργία λύσεων BUS-rings (δυνατή μόνο εάν το MP-BUS η επικοινωνία είναι εγκατεστημένη). Οι ελεγκτές VAV και Compact βαθμονομούνται εργοστασιακά ως πρότυπο στην παροχή αέρα που υποδεικνύεται στον πίνακα ή κατόπιν αιτήματος μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτούμενες ρυθμίσεις πριν από την αποστολή σε περιοχή Vmin και Vmax. Οι παροχές αέρα μπορούν επίσης να αναπροσαρμόζονται στο εργοτάξιο με το εργαλείο χειρός χειρός ZTH-EU ή, για τον τύπο OPTIMA-R … GO … με τον επιλογέα στο χειριστήριο. Εάν απαιτούνται συγκεκριμένες παροχές αέρα για Vmin και Vmax, αυτό πρέπει να υποδεικνύεται πριν από την παραγγελία των μονάδων για επαρκή βαθμονόμηση στο εργοστάσιο.

BLC1 Compact ελεγκτής Belimo LMV-D3 με επικοινωνία MP-BUS

BLC4 Compact ελεγκτής Belimo LMV-D3 χωρίς επικοινωνία MP-BUS

BLC1MOD Compact ελεγκτής Belimo LMV-D3 με επικοινωνία MODBUS RTU

BLC1LON Compact ελεγκτής Belimo LMV-D3 με επικοινωνία LON

BLC1KNX Compact ελεγκτής Belimo LMV-D3 με επικοινωνία KNX

GO Compact ελεγκτής με παράμετρους επιλογής και οθόνη για άμεση προσαρμογή στο χώρο

GOMOD Compact ελεγκτής με παράμετροι διαμόρφωσης και οθόνη για άμεση προσαρμογή στο χώρο, επικοινωνία μέσω του MODBUS-RTU.

Τεχνικές παράμετροι

Διαστάσεις και βάρη
Βάρος 7,5 kg
ZTH-EU - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 27655 ZTH-EU .