Έχει σταματήσει η παραγωγή του προϊόντος

Τεχνικές παράμετροι

Διαστάσεις και βάρη
Βάρος 17,9 kg