Πολυδιαιρούμενου τύπου/εξωτερικές συσκευές

Πολυδιαιρούμενου τύπου/εξωτερικές συσκευές

An advanced range of outdoor and multi split systems. Up to 5 different types of indoor units can be connected.

- SYSPLIT MULTI EVO32 HP Q : R32 multi outdoor inverter heat pumps.

- SYSPLIT OUTDOOR EVO32 HP Q/R : R32 Outdoor Evo heat pumps.

- SYSPLIT WALL OUT INV/EVO32 HP Q : R32 Hi-wall outdoor Inverter/Evo heat pumps.


Πολυδιαιρούμενου τύπου/εξωτερικές συσκευές

SYSPLIT MULTI

SYSPLIT MULTI

An advanced range of outdoor and multi split systems. Up to 5 different types of indoor units can be connected.

- SYSPLIT MULTI EVO32 HP Q : R32 multi outdoor inverter heat pumps.

- SYSPLIT OUTDOOR EVO32 HP Q/R : R32 Outdoor Evo heat pumps.

- SYSPLIT WALL OUT INV/EVO32 HP Q : R32 Hi-wall outdoor Inverter/Evo heat pumps.