Προϊόντα Πυρασφάλειας

Προϊόντα Πυρασφάλειας

Η Systemair αναπτύσσει, παράγει και παραδίδει προϊόντα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας όπως διαφράγματα φωτίας και καπνού για ιδιωτικά και δημόσια  κτίρια. Αυτά τα προϊόντα ασφαλείας δεν συμμορφώνονται μόνο με τα πρότυπα της ΕΕ, αλλά και με πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις για κάθε χώρα


Προϊόντα Πυρασφάλειας

Διαφράγματα Πυρκαγιάς

Διαφράγματα Πυρκαγιάς

Τα διαφράγματα πυρκαγιάς είναι σχεδιασμένα ως διατάξεις ασφαλείας κλεισίματος που μπορούν να αντέξουν σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Είναι εξοπλισμένα με ασφαλειοθήκη θερμοκρασίας ασφαλείας και ελατήριο που κλείνει το διάφραγμα σε ένα σενάριο πυρκαγιάς

Διαφράγματα Έλεγχου Καπνού

Διαφράγματα Έλεγχου Καπνού

Τα διαφράγματα ελέγχου καπνού είναι σχεδιασμένα για να ειναι μέρος μηχανικών ή φυσικών συστήματων απαγωγής και διαχείρισης καπνού και θερμότητας. Η λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι να απάγουν τοξικά αέρια, καπνό και φωτιά και να παρέχουν καθαρό αέρα στα  πυρο-διαμερίσματα. Τα διαφράγματα καπνού είναι εξοπλισμένα με ενεργοποιητή χωρίς ελατήριο, επομένως έχουν δύο θέσεις ασφαλείας "ανοιχτές" και "κλειστές" και απαιτούν τροφοδοσία ακόμα και σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για να ταιριάζουν στις σημερινές κατασκευαστικές ανάγκες, τα διαφράγματα καπνού παράγονται σε διαφορετικά μεγέθη και σχήμα