Ρυθμιστές ,ελεγκτές στροφών, ηλεκτρονικοί

Ρυθμιστές ,ελεγκτές στροφών, ηλεκτρονικοί

Stepless speed controllers for both AC fans (thyristors and frequency control) and EC fans (potentiometer), as well as speed controls for EC fans with built in sensors (EC Basic and EC-Vent).


Ρυθμιστές ,ελεγκτές στροφών, ηλεκτρονικοί

CXE

CXE

Digital universal regulator for thyristor control, 3 phase

ECBasic

ECBasic

Room controller for EC fans in 4 versions for control of temperature, humidity or CO2 and temperature 0-10V.

EC-vent

EC-vent

EC-vent, a tool that, together with EC fans, simplifies demand-controlled ventilation making it easy to set up and operate.

REE

REE

Thyristor speed controller- Combined flush or surface mounting, 1 phase