Ρυθμιστές, ελεγκτές στροφών, μετασχηματιστές

Ρυθμιστές, ελεγκτές στροφών, μετασχηματιστές

5-step speed controllers for both AC fans (transformer) and EC fans (5-step potentiometer).


Ρυθμιστές, ελεγκτές στροφών, μετασχηματιστές

RTRD

RTRD

Manual five-step transformer, 3 phase, with motor protection

RTRDU

RTRDU

Manual five-step transformer, 3 phase, with motor protection, 2 speed

RTRE

RTRE

Manual five-step transformer, 1 phase, with motor protection