Συστήματα απευθείας εκτόνωσης ψυκτικά DX

Συστήματα απευθείας εκτόνωσης ψυκτικά DX - Systemair

Τα συστήματα απευθείας εκτόνωσης (DX) μας, έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις αυξανόμενες απαιτήσεις άνεσης του αερα με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Είναι από τα πλέον τεχνικά προηγμένα και ενεργειακά αποδοτικά συστήματα που είναι διαθέσιμα σήμερα.Το σύστημα αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές όπως κατοικίες, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και κτίρια γραφείων.


Συστήματα απευθείας εκτόνωσης ψυκτικά DX

Μονάδες ενιαίου κελύφους Οροφής-Roof Top - Systemair

Μονάδες ενιαίου κελύφους Οροφής-Roof Top

With a rooftop units, you get a complete monobloc solution to heat and cool large buildings such as shopping centers and industries that need high capacities. It is also a space saving solution, easy to install, directly on the roof.

Μονάδες Κλειστού Ελέγχου - Systemair

Μονάδες Κλειστού Ελέγχου

The air conditioners have been specifically designed and manufactured for close control air conditioning where the handling almost exclusively sensible heat loads is a fundamental requirement. The typical applications are computer rooms, digital telephone exchanges, switch rooms, weather stations, medical laboratories, CAT and MR scanners, as well as any other application where a sensible heat load must be dissipated without modifying the relative humidity.

Διαιρούμενου τύπου κασσέτας - Splits - Systemair

Διαιρούμενου τύπου κασσέτας - Splits

SYSPLIT CASSETTE EVO HP air conditioners are ideal to create a comfortable climate in the office and shopping centers – in all rooms designed with false ceilings.

These units are supplied with Refrigerant R32 (low environmental impact).

Διαιρούμενου τύπου Δαπέδου /Οροφής - Systemair

Διαιρούμενου τύπου Δαπέδου /Οροφής

SYSPLIT CONSOLE EVO HP & SYSPLIT CEILING EVO HP air conditioners are perfectly combined with any interior and stylish with modern design.

These units are supplied with Refrigerant R32 (low environmental impact).

Διαιρούμενου τύπου επίτοιχα - Splits - Systemair

Διαιρούμενου τύπου επίτοιχα - Splits

SYSPLIT WALL PRIME/EDGE HP air conditioners are ideal to create a comfortable climate in offices and shopping centers – in all rooms designed for wall installation.

These units are supplied with Refrigerant R32 (low environmental impact).

Διαιρούμενου τύπου αεραγωγού - Systemair

Διαιρούμενου τύπου αεραγωγού

SYSPLIT DUCT EVO HP air conditioners are designed using the latest engineering solutions and can be installed in very low false ceilings.

These units are supplied with Refrigerant R32 (low environmental impact).

Πολυδιαιρούμενου τύπου/εξωτερικές συσκευές - Systemair

Πολυδιαιρούμενου τύπου/εξωτερικές συσκευές

An advanced range of outdoor and multi split systems. Up to 5 different types of indoor units can be connected.

- SYSPLIT MULTI EVO32 HP Q : R32 multi outdoor inverter heat pumps.

- SYSPLIT OUTDOOR EVO32 HP Q/R : R32 Outdoor Evo heat pumps.

- SYSPLIT WALL OUT INV/EVO32 HP Q : R32 Hi-wall outdoor Inverter/Evo heat pumps.

Διαιρούμενου τύπου VRF Κασσέτες - Systemair

Διαιρούμενου τύπου VRF Κασσέτες

SYSVRF2 CASSETTES are indoor units compatible with SYSVRF Outdoor units developed for light commercial and commercial applications.

VRF Δαπέδου/Οροφής - Systemair

VRF Δαπέδου/Οροφής

SYSVRF2 FLOOR/CEILING are indoor units compatible with SYSVRF Outdoor units developed for light commercial and commercial applications.

VRF Επίτοιχα - Systemair

VRF Επίτοιχα

SYSVRF2 WALL are indoor units for wall installation and compatible with SYSVRF Outdoor units developed for light commercial and commercial applications.

VRF Αεραγωγού - Systemair

VRF Αεραγωγού

SYSVRF2 DUCT are medium and high static pressure duct indoor units compatible with SYSVRF Outdoor units developed for light commercial and commercial applications.

VRF Εξωτερικές συσκευές - Systemair

VRF Εξωτερικές συσκευές

SYSVRF/SYSVRF2 AIR EVO are very high performant and quiet Outdoor Heat Pump/Recovery units.

- SYSVRF AIR EVO HR R : VRF outdoor Inverter Heat Recovery units.

- SYSVRF AIR EVO HP Q/R : Mini VRF outdoor Inverter Heat Pump units.

- SYSVRF2 AIR EVO HP R : VRF Individual outdoor Inverter Heat Pump units.

- SYSVRF2 M AIR EVO HP R : VRF Modular outdoor Inverter Heat Pump units.