Τερματικές μονάδες νερού (Fan coils) Αεραγωγού

Τερματικές μονάδες νερού (Fan coils) Αεραγωγού

Our Medium and High static pressure ductable fan coil units have been designed to meet market needs for false-ceiling installations and for air distribution by ductwork.


Τερματικές μονάδες νερού (Fan coils) Αεραγωγού

VH

VH

The ducted high static pressure fan coil units VH is specially designed to meet the job requirements that call for false-ceiling installations and for air distribution by ductwork requiring high static pressure (up to 220 Pa for larger units).

The range is composed of 6 models to ensure air flows up to 3500 m3/h.

Nominal cooling capacity range from 4.1 to 21.9 kW and a nominal heating capacity range from 4.7 to 21.5 kW.