Τερματικές μονάδες νερού (Fan coils) Κασσέτας

Τερματικές μονάδες νερού (Fan coils) Κασσέτας

Systemair fan coil cassettes offer a comfortable air conditioning with improved acoustic performances. They are the best way to combine low noise and energy savings.

Their design allows an easy installation and maintenance. All internal components are easily accessible.

The new IRYS COANDA diffusers also give a unique design that fits harmoniously in every kind of interiors.


Τερματικές μονάδες νερού (Fan coils) Κασσέτας

SYSQUARE

SYSQUARE

SysQuare fan coil units range is composed of 6 sizes with air flow range from 360 to 1447 m3/h.

Nominal cooling capacities from 1.4 to 9.6 kW and heating capacities from 1.1 to 14.0 kW.