Θερμαντήρες Ακτινοβολίας

Θερμαντήρες Ακτινοβολίας

Οι θερμαντήρες ακτινοβολίας Frico μιμούνται τον ήλιο, την πιο άνετη και αποτελεσματική διαθέσιμη πηγή θερμότητας. Η θερμότητα εκπέμπεται μόνο όταν οι ακτίνες πέσουν σε μια επιφάνεια και έτσι η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να μειωθεί, ενώ οι θαμώνες βιώνουν ένα άνετο περιβάλλον. Αυτό κάνει τους  θερμαντήρες ακτινοβολίας να ταιριάζουν όχι μόνο για τη συνολική θέρμανση ενος χώρου αλλά καθώς για τη θέρμανση σε ζώνες και την θέρμανση τοπική(spot), οπως για παράδειγμα για να αποφευχθεί το κρύο ρεύμα -υγροποίηση από τα παράθυρα. Οι θερμαντήρες ακτινοβολίας είναι εύκολο να εγκατασταθούν και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Ζεσταίνουν άμεσα όταν είναι ενεργοποιημένα και δεν δημιουργούν ρεύματα ή κίνηση αέρα. "


Θερμαντήρες Ακτινοβολίας

Εξωτερικοί χώροι

Εξωτερικοί χώροι

The summer season can be prolonged with the use of radiant heaters for outdoor use. There are different solutions depending on the environment. For open-air restaurants without protective walls a heater with a high surface temperature is required. The better the area is protected against the wind, the less output you need, which means you are not as dependent on heaters with a high surface temperature.

Γραφεία, καταστήματα και δημόσια κτίρια, χώροι

Γραφεία, καταστήματα και δημόσια κτίρια, χώροι

Radiant heaters offer many advantages for applications where silent, discreet and efficient heating is required. They give a safe, hygienic and pleasant heat. Mounting on the ceiling or recessed in a false ceiling leaves the walls free and gives a discreet heating. Ceiling mounting also protects the heaters from damage, which ensures longer life. With zone and spot heating as well as protection against cold draughts it is possible to create a comfortable indoor climate with the best economy.

Βιομηχανικά και μεγάλα κτίρια

Βιομηχανικά και μεγάλα κτίρια

The principle of radiant heaters is well used in buildings with high ceilings such as industrial premises. There are no heat losses between heater and floor since radiant heaters only create the heat when they hit a surface. An industrial building often consists of zones that require different temperatures. With radiant heaters it is possible to direct the heat where it is needed and create different temperature zones.