Θερμαντικά Σώματα Ακτινοβολίας

Θερμαντικά Σώματα Ακτινοβολίας

Τα θερμαντικά σώματα ακτινοβολίας Frico μιμούνται τον ήλιο, που είναι η πιο άνετη και αποτελεσματική διαθέσιμη πηγή θερμότητας. Η θερμότητα εκπέμπεται όταν οι ακτίνες πέσουν σε μια επιφάνεια, οπότε η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να είναι χαμηλή, ενώ οι θαμώνες βιώνουν ένα άνετο περιβάλλον. Αυτό καθιστά τα θερμαντικά ακτινοβολίας κατάλληλα όχι μόνο για τη συνολική απαίτηση θέρμανσης ενος χώρου αλλά και για τη θέρμανση σε ζώνες και την τοπική (spot) θέρμανση, οπως για παράδειγμα για να αποφευχθεί το κρύο ρεύμα αέρα και η υγροποίηση σε παράθυρα. Οι θερμαντήρες ακτινοβολίας έχουν εύκολη εγκατάσταση και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Ζεσταίνουν άμεσα μόλις ενεργοποιηθούν και δεν δημιουργούν ρεύματα ή κίνηση αέρα.


Θερμαντικά Σώματα Ακτινοβολίας

Εξωτερικού χώρου

Εξωτερικού χώρου

Η καλοκαιρινή σεζόν μπορεί να επεκταθεί με τη χρήση των θερμαντικών σωμάτων για εξωτερικούς χώρους. Υπάρχουν ποικίλες λύσεις ανάλογα το περιβάλλον. Για ανοιχτούς χώρους εστιατορίων, χωρίς προστατευτικούς τοίχους, απαιτείται θερμαντικό σώμα με μεγάλη θερμαντική επιφάνεια. Όσο καλύτερα προστατέψετε το χώρο σας ενάντια στον αέρα, τόσο λιγότερο φορτίο θα απαιτηθεί, οπότε από αυτό θα εξαρτηθεί εάν χρειάζεστε θερμαντικά με μεγάλη θερμαντική επιφάνεια.

Γραφεία, καταστήματα και δημόσια κτίρια, χώροι

Γραφεία, καταστήματα και δημόσια κτίρια, χώροι

Radiant heaters offer many advantages for applications where silent, discreet and efficient heating is required. They give a safe, hygienic and pleasant heat. Mounting on the ceiling or recessed in a false ceiling leaves the walls free and gives a discreet heating. Ceiling mounting also protects the heaters from damage, which ensures longer life. With zone and spot heating as well as protection against cold draughts it is possible to create a comfortable indoor climate with the best economy.

Βιομηχανικά και μεγάλα κτίρια

Βιομηχανικά και μεγάλα κτίρια

The principle of radiant heaters is well used in buildings with high ceilings such as industrial premises. There are no heat losses between heater and floor since radiant heaters only create the heat when they hit a surface. An industrial building often consists of zones that require different temperatures. With radiant heaters it is possible to direct the heat where it is needed and create different temperature zones.