Έχει σταματήσει η παραγωγή του προϊόντος

Τεχνικές παράμετροι

Διαστάσεις και βάρη
Βάρος 2,3 kg
Images Performance - TUNE-R-225-1-M6 - Systemair
Images Dimensions - TUNE-R-225-1-M6 - Systemair
Size L shaft weight A1 C1 C4

DN

mm

kg

Nm

80

200

12x3

0,9

2

2

2

100

1

125

1,1

140

1,2

160

1,3

180

1,4

200

1,5

250

2,1

4

280

300

3,2

315

3,7

355

4,2

400

8x8

6,1

4

4

8

450

500

560

630