Έχει σταματήσει η παραγωγή του προϊόντος

X-KFB 140 L Cupboard fan

Αριθμός αντικειμένου: 1995

Integral thermal contacts

Low sound level

Maintenance-free and reliable

Compact design

The fan is especially designed for mechanical exhaust ventilation for apartments or one-family houses. It combines the possibility to extract air from the kitchen canopy as well as the rest of the apartment/house.  The fan is meant to be mounted on the wall behind a cupboard above the kitchen canopy and is controlled by a transformer in the canopy. It can also be installed in the attic or laundry room and is then controlled by a separate transformer.

Both the canopy and the transformer are equipped with fast couplings to facilitate the connection to the cupboard fan.

The complete fan assembly is mounted in the lid of the unit and is easily removed for maintenance.

For cleaning, the impeller is dismounted and washed by hand or in dishwasher.

Τεχνικές παράμετροι

Προϊόν
Τάση (ονομαστική) 230 V
Συχνότητα 50 Hz
Phase(s) 1~
Input power 139 W
Τάση εισαγωγής 0,607 A
Ταχύτητα φτερωτής 2.518 r.p.m.
Ροή αέρα μέγιστο 436 m³/h
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στα 3m (20m² Sabin) 43 dB(A)
Capacitance of capacitor 4 µF
Κατηγορία μόνωσης B
Διαστάσεις και βάρη
Βάρος 10 kg
LDC 100-300 Silencer - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 8180 LDC 100-300 Silencer .
LDC 100-600 Silencer - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 5188 LDC 100-600 Silencer .
LDC 100-900 Silencer - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 5189 LDC 100-900 Silencer .
LDC 125-600 Silencer - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 5190 LDC 125-600 Silencer .
LDC 125-900 Silencer - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 5191 LDC 125-900 Silencer .