Χοάνες κουζίνας για EC ανεμιστήρες

Χοάνες κουζίνας για EC ανεμιστήρες

Cooker hood for direct connection to the extract fan and control via analog output (AO). Output is adjutable with the fan speed switch (3 speeds). The cooker hood has a timer control for the damper.


Χοάνες κουζίνας για EC ανεμιστήρες