Χοάνες κουζίνας για μονάδες SAVE

Χοάνες κουζίνας για μονάδες SAVE

Cooker hoods for connection to SAVE ventilation units, controlled via digital output (DO).

 

A signal is sent to ventilation unit to increase the airflow when the cooker hood damper is opened.


Χοάνες κουζίνας για μονάδες SAVE

SAVE units

SAVE units

Cooker hoods for connection to SAVE ventilation units, controlled via digital output (DO).

A signal is sent to ventilation unit to increase the airflow when the cooker hood damper is opened.