Χοάνες κουζίνας

Χοάνες κουζίνας

Πλήρης σειρά απορροφητήρων κουζινών κατάλληλων για διαφορετικές εφαρμογές εξαερισμού.Απορροφητήρες κουζινών αποκλειστικά σχεδιασμένες για συσκευές αερισμού SAVE, εξαεριστήρες (AC / EC) ή κεντρικές μονάδες εξαερισμού


Χοάνες κουζίνας

Χοάνες κουζίνας για μονάδες SAVE

Χοάνες κουζίνας για μονάδες SAVE

Cooker hoods for connection to SAVE ventilation units, controlled via digital output (DO).

 

A signal is sent to ventilation unit to increase the airflow when the cooker hood damper is opened.

Χοάνες κουζίνας για EC ανεμιστήρες

Χοάνες κουζίνας για EC ανεμιστήρες

Cooker hood for direct connection to the extract fan and control via analog output (AO). Output is adjutable with the fan speed switch (3 speeds). The cooker hood has a timer control for the damper.