Kanāla ventilatori

Kanāla ventilatori

Kanāla ventilatori ar pieslēgumu apaļiem gaisa vadiem

Gaisa plūsmas: 50-2300 l/s


Kanāla ventilatori

Kanāla ventilatori

Kanāla ventilatori

Circular duct fans with AC motors and circular duct connection for supply and extract air.

EC Apaļie kanāla ventilatori

EC Apaļie kanāla ventilatori

Circular duct fans with EC motors and circular duct connection for supply and extract air.

Izolētie kanālu ventilatori

Izolētie kanālu ventilatori

Box fans with AC motors and circular duct connection for supply and extract air. With hatch for easy maintenance.

EC Box fans

EC Box fans

Box fans with EC motors and circular duct connection for supply and extract air. With hatch for easy maintenance.