Taisnstūra kanāla ventilatori

Taisnstūra kanāla ventilatori

Duct fans with rectangular or square connection for supply and exhaust air.

Air volumes from 140-3350 l/s (504-12060 m3/h)


Taisnstūra kanāla ventilatori

KT

KT

Taisnstūra kanāla ventilatori: 0,37-2,47 m3/s, skrejrats ar uz priekšu liektām lāpstiņām, 3 fāzes

RS

RS

Taisnstūra kanāla ventilatori: 0,14-3,36 m3/s, skrejrats ar atpakaļliektām lāpstiņām, 1 un 3 fāzes

RSI

RSI

Izolētie taisnstūra kanāla ventilatori: 0,92-3,35 m3/s, skrejrats ar atpakaļliektām lāpstiņām, 1 un 3 fāzes