SG 400 Beschermrooster

DN 400mm, Beschermrooster

Itemnummer: 5613

Beschermrooster

 

Beschermrooster voor buisventilatoren, gemonteerd met drie schroeven.

Technische parameters

Afmetingen en gewichten
Gewicht 0,7 kg
ø A ø B D E F

400

390

12,6

24,7

3,8