Annet tilbehør ventilasjon

Annet tilbehør ventilasjon

Diverse annet tilbehør


Annet tilbehør ventilasjon

ASF

ASF

Motflenser til takvifter

ASK

ASK

Innløpskammer til SSD taksokkel

BTG

BTG

Tilbakeslagsspjeld til TG-takgjennomføring

CCM

CCM

Inn- og utløpsstusser til MUB-vifter

CCMI

CCMI

Isolerte utløpsstusser til MUB-vifter

FDS

FDS

Sokkel for takvifter - flat tak

FTG

FTG

Hengslet overgang til takvifter

SG

SG

Berøringsgitter

SSD

SSD

Lyddempet taksokkel

TDA DV

TDA DV

Adapterplater til takvifter

WSD

WSD

Weather roof for motor