Geniox kompakt- og modulaggregater

Geniox kompakt- og modulaggregater

Systemair tilbyr et bredt sortiment av modulaggregater for luftmengde opp til 100.000 m3/h. Spesifikt for modulaggregater er at de levererss i moduler som monteres på byggeplass.


Geniox kompakt- og modulaggregater