Impulsvifter

Impulsvifter

Impulsvifter med for røykgassevakuering.


Impulsvifter

IV

IV

Impulsvifter med temperaturklasse F300 - 300 °C/120 min. Høyere temparturklasse på forespørsel.

Skyvekraft fra 50 N til 85 N.